សេចក្តី​ប្រកាស​រើស​បុគ្គលិក

អង្គការ​អន្តរជាតិ​បំរើ​សុខភាព​ប្រជាជន​ (PSI) គឺ​ជា​អង្គការ​ផ្នែក​សុខភាព​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក ដោយ​​មាន​វត្តមាន​នៅ​​​ជាង​៤០​ប្រទេស​។

PSI/កម្ពុជា ធ្វើការ​ដើម្បី​ជំរុញ​អោយ​មាន​​លទ្ធផលផ្នែក​សុខភាព​ដែល​អាច​វាស់វែង​បាន ដោយ​ចែកចាយ​ផលិតផល សេវាកម្ម និង​ព័ត៌មាន​សុខភាព ទៅ​ដល់​ប្រជាជន​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ទាប និង​ងាយ​រង​គ្រោះ​។

ចំពោះ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឱកាស​ការងារ​នៅ ភី អេស អាយ សូម​ទាក់​ទង​ទៅ​ការិយាល័យ​ធនធាន​មនុស្ស តាម​រយៈអ៊ីមែល hr@psi.org.kh ឬ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៨៧ ៤០៥ ឬ ០២៣ ២១៨ ៨៤៦ ។

តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី​មែន​ទេ?

សូម​ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើការ​ជាមួយ​យើង​!

អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេង​ៗ

☑ ប្រាក់បៀវត្ស​ប្រកប​ដោយ​លក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ទីផ្សារ

☑ ប្រាក់ខែទី១៣

☑ មូលនិធិសន្សំ

☑ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សុខភាព​ប្រចាំ​ខែ

☑ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​លំហែ​មាតុភាព

☑ កាត​ទូរស័ព្ទ

☑ កម្មវិធីរង្វាន់​បុគ្គលិក ប្រចាំឆ្នាំ

☑ ការ​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​និង​ជីវិត​សម្រាប់​បុគ្គលិក និងសមាជិក​គ្រួសារ

☑ ប្រាក់សោធន

☑ ការ​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខភាព និង​គ្រោះថ្នាក់​ពី​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស)

☑ ប្រាក់​អតីតភាព​ការងារ សម្រាប់​កុងត្រា UDC និង​ ប្រាក់​បំណាច់​បញ្ជប់​កិច្ចសន្យា សម្រាប់​កុងត្រា FDC

☑ ច្បាប់​ឈប់​សម្រាក​តាម​ច្បាប់​ការងារ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា

☑ ការ​ឈប់​សម្រាក​បុណ្យជាតិ​និង​អន្តរជាតិ តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ របស់​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

☑ ឱកាស​ក្នុងការ​ទទួលបាន​ការបណ្តុះបណ្តាល​ផ្សេងៗ

សកម្មភាព​បុគ្គលិក