អំពី​​ PSI

tiles - who we are

អង្គការ​អន្តរជាតិ​បំរើ​សុខភាព​ប្រជាជន​ (PSI) គឺ​អង្គការ​ទីផ្សារ​សង្គម​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក ដោយ​​មាន​វត្តមាន​នៅ​​​ជាង​៤០​ប្រទេស​។

PSI ចាប់ផ្តើម​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួន នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣ ដោយ​ធ្វើយុទ្ធនាការ​ទីផ្សារ​សង្គម សម្រាប់​ស្រោម​អនាម័យ Number One ដែល​ជា​ម៉ាក នៅ​តែ​មាន​ចំណែក​ទីផ្សារ​ធំ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ មក​ដល់​ពេល​នេះ​ PSI/​កម្ពុជា បាន​ពង្រីក​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​ ដែល​រួម​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍ សុខភាព​​ផ្លូវ​ភេទ និង​ការ​ពន្យារ​កំណើត ជំងឺ​របេង គ្រុនចាញ់​ និង​អាហារូបត្ថម្ភ។

PSI/កម្ពុជា មាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី ដោយ​ផ្អែក​លើ​ភស្តុតាង និង​ចូលរួម​ក្នុងការ​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ លើ​គ្រប់​ផ្នែក​ក្នុង​វិស័យ​សុខាភិបាល។ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ទាំង​នេះ​មាន​ទិសដៅ​ស្វែង​យល់​ពី​ឥរិយាបថ​ក្នុង​ផ្នែក​ផ្គត់ផ្គង់​និង​បង្កើន​តម្រូវការ ដូច​ជា​​កត្តា​ដែល​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ក្នុងការ​ផ្តល់​សេវា​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​។

PSI​/កម្ពុជា នៅ​តែ​បន្ត​ព្យាយាមធ្វើការ​ អោយ​មាន​លទ្ធផល​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​យូរ​អង្វែង​ និង​មាន​ការ​ចំណាយ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​សុខភាព​របស់​ខ្លួន​។

គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ PSI/កម្ពុជា

ជី សុជាតិ

ជី សុជាតិ

នាយិកាប្រចាំប្រទេស
ប៉ែន មនោរម្យ

ប៉ែន មនោរម្យ

នាយិការងប្រចាំប្រទេស ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិ
ជីម ម៉ាលស្តឺ

ជីម ម៉ាលស្តឺ

នាយក​គម្រោង​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​ប្រកបដោយ​សុខុមាលភាព
បុត្រ ច័ន្ទគ្រឹស្នា

បុត្រ ច័ន្ទគ្រឹស្នា

នាយក​ផ្នែក​លក់​និងទីផ្សារ | bchankrisna@psi.org.kh
សុក សោភ័ណ្ឌ

សុក សោភ័ណ្ឌ

នាយកផ្នែកកម្មវិធី | ssorphoarn@psi.org.kh
ហេង ខេង

ហេង ខេង

ប្រធាន​ជាន់ខ្ពស់នៃ​គម្រោង EQHA | kheng@psi.org.kh
គឹម កាន្និកា

គឹម កាន្និកា

ប្រធាន​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​រដ្ឋបាល | kkanika@psi.org.kh