គម្រោង​និង​កម្មវិធី

បេសកកម្ម​របស់​អង្គការ ភី អេស អាយ/កម្ពុជា គឺ​ប្រើ​ឥទ្ធិពល​ទីផ្សារ ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ ជា​ដំណោះស្រាយ ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​សុខភាព​របស់​ប្រជាជន ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ទាប និង​ងាយ​រងគ្រោះ មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង ដោយ​សហការ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​។

គម្រោង​លើក​កម្ពស់​ឥរិយាបថ​ប្រកប​ដោយ​សុខុមាលភាព (PHB) គាំទ្រ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ឥរិយាបថ​ផ្នែក​សុខភាព​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដោយ​ផ្តោត​ទៅលើ​វិស័យ​សុខភាព​ធំៗចំនួន​៦​គឺ៖ សុខភាព​មាតា​និង​ទារក អាហារូបត្ថម្ភ ការ​ពន្យារ​កំណើត ទឹក​ស្អាត​និង​អនាម័យ ជំងឺ​របេង​ និង​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​។ គម្រោង​PHB មាន​គោលបំណង ២ គឺពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​វិស័យ​សាធារណៈ ដើម្បី​ធ្វើការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​សម្របសម្រួល ទាក់ទង​សកម្មភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ​បុគ្គល​និង​សង្គម (SBC) នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​លទ្ធភាព​របស់​បុគ្គល​ ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​ឥរិយាបថ សុខភាព​សំខាន់​ៗ​ចំនួន​១២ នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ​។ ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលបំណង​ទាំង​២​នេះ PHB បាន​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ប្រកប​ដោយ​ការ​សហការ​គ្នា ដើម្បី​រៀបចំ អនុវត្ត និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​កម្មវិធី​សុខភាព​ដើម្បី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ​បុគ្គល​និង​សង្គម ដោយ​ប្រើ​មេរៀន​ល្អ​ដែល​បាន​ឆ្លងកាត់​កន្លង​មក ព្រមទាំង​ចែករំលែក​និង​រៀនសូត្រ​ពី​លទ្ធផល​ទាំង​នោះ​។ PHB ធ្វើកា​ទាំង​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សុខភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​៦ គឺ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង បាត់តំបង ប៉ៃលិន កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និង​ភ្នំពេញ​។
ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ពី​អង្គការ FHI360 អង្គការ PSI សម្រួល និង អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ​កិច្ចសហការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​សេវា​សុខាភិបាល ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​នៃ​មន្ទីរ​សុខាភិបាល ស្រុក​ប្រតិបត្តិ មណ្ឌល​សុខភាព និង​មន្ទីពេទ្យ​បង្អែក ព្រមទាំង​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល​នៃ​វិស័យ​ឯកជន ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​ខ្វះ​ចន្លោះ​នៃ​គុណភាព​ក្នុង ការ ថែទាំសុខភាព ដោយ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​អ្នកជំងឺ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​សាកល្បង​ផ្លាស់ប្តូរ​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព ការ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ដើម្បី​វាស់វែង​ប្រសិទ្ឌភាព​នៃ​ការ​ផ្លាស់ប្តូ សម្រួល​ការ​រៀន​សូត្រ​ពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក និង​ធ្វើ​អោយ​មាន​ការ​ប្រសើរ​ឡើង​តាមរយៈ​ដំណើរការ​ផ្លាស់ប្តូរ​និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត ដោយ​មាន​ការ​សហការ​យ៉ាង​ជិតស្និទ ជាមួយ​អង្គការ FHI360 យើង​ក៏​ធ្វើការ​គាំទ្រ​ដល់ ការ​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរ​ឡើង​នៃ​ដំណើរការ​និង​ស្តង់ដា​នៃ​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ និង បន្ត​អាជ្ញាបណ្ណ​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​សុខាភិបាល សម្រាប់​មូលដ្ឋាន សុខាភិបាល នៃ​វិស័យ​ឯកជន នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ តាមរយៈ​នាយកដ្ឋាន​សេវា​សុខាភិបាល ក្រសួង​សុខាភិបាល និង ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ផ្សេង​ទៀត។
តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧​មក PSI បាន​ធ្វើការ​លើ​ការ​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​បន្ត​ពូជ សម្រាប់​ស្ត្រី​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ ដោយ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​កាត់បន្ថយ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ដោយ​មិន​បាន​គ្រោង​ទុក និង​មរណភាព​មាតា​។ តាំង​ពី​ការ​ចាប់​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ពន្យារ​កំណើត​OK មក អង្គការ PSI បាន​ណែនាំ​នូវ​ផលិតផល​ពន្យារ​កំណើត​ផ្សេង​ៗ​ទៀត រួម​មាន​ទាំង​សម្រាប់​រយៈពេល​វែង​និង​ខ្លី ដោយ​ផ្តល់​អោយ​ស្ត្រី នូវ​ជម្រើស​ទូលំទូលាយ​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​សុខភាព​របស់​គាត់​។ PSI ក៏​បាន​ប្រើប្រាស់ សម្ភារៈ​អប់រំ និង​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំង​អ្នក​ស្ម័គ្រ​តាម​សហគមន៍ និង​បុគ្គលិក​ផ្នែក​អប់រំ​សហគមន៍ ដើម្បី​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ដល់​ស្ត្រី​អំពី​ជម្រើស​នៃ​ការ​ពន្យារ​កំណើត​ ហើយ​ធ្វើការ​បញ្ជូន​គាត់​ទៅ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល។ ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ប្រាកដ​ថា ស្ត្រី​ទទួល​បាន​សេវា​សុខភាព​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ PSI បាន​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ និង​ការ​គាំទ្រ ដល់​ការ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​នៃ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព និង​ឱសថការី​។ ក្រៅ​ពី​ធ្វើការ​សហការ​ជាមួយ​ដៃគូ ក្នុង​ស្រុក PSI ក៏​បាន​បង្កើត​franchise សង្គម នៃ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​ឯកជន ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា "បណ្តាញ​​បន្ទប់​ពិគ្រោះ​ព្យាបាល​ជំងឺ​សញ្ញា​ព្រះ​អាទិត្យ​ (SQHN)" ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០២។ ការ​បង្កើត​ជា ​franchise ជា​ការ​ទាញ​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​សក្តានុពល​នៃ​វិស័យ​ឯកជន និង​បង្កើន​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​សុខភាព​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ ជា​ពិសេស​ផ្នែក​សុខភាព​បន្តពូជ​។ អ្នក​ផ្តល់​សេវា SQHN ទទួល​បាន​ការ​ហ្វឹកហ្វឺន​អំពី​ការ​ពិគ្រោះ​ផ្នែក​ពន្យារ​កំណើត និង​ការ​ផ្តល់​សេវា ព្រមទាំង​ទទួល​បាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​គាំទ្រ​​ការ​ធានា​គុណភាព​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ស្ថានភាព​លំបាក​។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត PSI ជួយ​បង្កើន​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​ដែល​មាន​គុណភាព​ពី​អ្នក​ផ្តល់​សេវា តាមរយៈ​កម្មវិធី​ក្នុង​សហគមន៍ ហើយ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ទាំង​នោះ​ព្រមព្រៀង​ថា​នឹង​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​ស្តង់ដា គុណភាព និង​ការ​រាយការណ៍​។ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៩ SQHN មាន​សមាជិក​ចំនួន​ជាង​២០០។
ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​អត្រា​ការ​ទទួល​សេវា​រំលូត​ដែល​មិនមាន​សុវត្ថិភាព កន្លង​មក ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០ PSI បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​ចែកចាយ​នូវ​ផលិតផល​រំលូត​សុវត្ថិភាព ដែល​មាន​ការ​ធានា​គុណភាព។ សព្វថ្ងៃ PSI ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​អ្នក​ផ្តល់​សេវា នៅ​តាម​គ្លីនិក និង​ឱសថស្ថាន តាមរយៈ​វគ្គ​អប់រំ​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ ដោយ​ផ្ទាល់ ឫតាម​ទូរស័ព្ទ ដើម្បី​ធានា​បាន​ថា ពួកគេ​ផ្តល់​អោយ​ស្ត្រី​នូវ​ការ​ប្រឹក្សា​ដែល​ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ការ​រំលូត​សុវត្ថិភាព​។ PSI ក៏​បាន ដាក់​ដំណើរ​ការ​hotline ដែល​ស្ត្រី​អាច​ទូរស័ព្ទ​សាកសួរ​ប្រសិន​បើ​គាត់​មាន​សំនួរ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​រំលូត​សុវត្ថិភាព ឬ​សុខភាព​បន្តពូជ ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ប្រាកដ​ថា​ស្រ្តី​បាន​ទទួល​ការ​ព្យាបាល​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ការ​ថែទាំ​ក្រោយ​រំលូត​តាម​តម្រូវការ​។
PSI ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៣ ដោយ​សហការ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដើម្បី​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ប្រើប្រាស់​ស្រោម​អនាម័យ​១០០​%។ ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៤ PSI បាន​ចាប់ផ្តើម​យុទ្ធនាការ ទីផ្សារ​សង្គម​សម្រាប់​ស្រោម​អនាម័យ​Number One ប្រកប​ដោយ​ជោគជ័យ ដោយ​គោលបំណង​របស់​យុទ្ធនាការ​នេះ គឺ​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការ​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​អេដស៍ និង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កាមរោគ​ដទៃ​ទៀត និង​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ពន្យារ​កំណើត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥ ​PSI បាន​នាំ​មក​នូវ​ស្រោម​អនាម័យ​ថ្មី​គឺ​ស្រោម​អនាម័យ​OK ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ផលិតផល​និង​សេវា​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​ម៉ាក OK ដែល​ផ្តោត​ចំបង​ទៅ​លើ​បុរស​ក្នុង​កំរិត​សេដ្ឋកិច្ច​ទាប និង សកម្ម​ក្នុង​សកម្មភាព​ផ្លូវ​ភេទ​។ ក្នុង​ឆ្នាំ​នោះ​ដែរ ក៏​បាន​PSI ក៏​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ស្រោម​អនាម័យ​និង​ទឹក​រំអិល ក្នុង​កញ្ចប់​រួម ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា OK Plus ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ផលិតផល​ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​បុរស​រូមភេទ​ដូចគ្នា និង​បុរស​កែ​ភេទ​។ ក្នុង​អំឡុង​២០​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ PSI គឺ​បាន​ផ្គត់ផ្គង់​ស្រោម​អនាម័យ​ដ៏​សកម្ម និង​មាន​ចំណែក​ទីផ្សារ​ជាង​៧០​ភាគរយ នៃ​ទីផ្សារ​ស្រោម​អនាម័យ​គិត​ជា​ទំហំ​នៃ​ការ​លក់​។ ក្រៅ​ពី​ទីផ្សារ​ស្រោម​អនាម័យ PSI បាន​ពង្រីក​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន ដោយ​រួមមាន​ថ្នាំ​គ្រាប់​ពន្យារ​កំណើត (១៩៩៧) ថ្នាំចាក់​OK ដែល​ជា​ថ្នាំ​ចាក់​ពន្យារ​កំណើត ៣មម (២០០២) ថ្នាំ​រំលូត​សុវត្ថិភាព Medabon កង​ដាក់​ក្នុង​ស្បូន និង​កង​ដាក់​ក្រោម​ស្បែក (២០១០) ព្រម​ទាំង​ថ្នាំ​គ្រាប់​ពន្យារ​កំណើត Eva Marvelon (២០១២) និង​ថ្នាំ​គ្រាប់​ពន្យារ​កំណើត​បន្ទាន់ Next72 (២០១៣)។ ថ្មី​ៗ​នេះ PSI ក៏​នាំ​មក​នូវ​ថ្នាំ​រំលូត​សុវត្ថិភាព Mifeso (២០១៨) និង​ថ្នាំ​គ្រាប់​ពន្យារ​កំណើត​ជំនាន់​ទី៣ (២០២០)។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ថ្លែង​អំពី​ការ​បង្កើន​ចំនួន​ស្ត្រី​ដែល​ប្រើប្រាស់​ការ​ពន្យារ​កំណើត​ទំនើប ពី​៣៩​ភាគរយ ទៅ​៥១,៥​ភាគរយ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០។ នេះ​បាន​ន័យ​ថា ស្ត្រី​កម្ពុជា ត្រូវការ​ផលិតផល​សុខភាព​បន្តពូជ​ក្នុង​តំលៃ​សមរម្យ ចេញ​ពី​ប្រភព​ដែល​អាច​ទុកចិត្ត​បាន។ PSI មាន​គោល​បំណង​ផ្តល់​ផលិតផល​ទាំង​នេះ និង​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ចំណូល​ទាប និង​ងាយ​ទទួល​រង​គ្រោះ​តាមរយៈ​ដំណោះស្រាយ​ដែល​ផ្អែក​លើ​ទីផ្សារ ដោយ​រួម​សហការ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។ ដោយ​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​ខិត​ឆ្ងាយ​ពី​ការ​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ដល់​ផលិតផល​សុខភាព វាមាន​សារៈសំខាន់​ដែល​យើង​ត្រូវ​មាន​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​ស្ថេរភាព និង​រឹង​មាំ សម្រាប់​ផលិតផល​ចាំបាច់​ទាំង​នេះ​។ ដោយ​ផ្តល់​អាទិភាព ទៅលើ​ការ​បាន​មក​វិញ​នូវ​ការ​ចំណាយ​សម្រាប់​មធ្យោបាយ​ពន្យារ​កំណើត​រយៈពេល​ខ្លី PSI បាន​ខិត​ឆ្ងាយ​ពី​តំលៃ​ដែល​មាន​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ ហើយ​ធ្វើការ​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​សុខាភិបាល និង​ដៃគូ​ដទៃ​ទៀត ដើម្បី​ពង្រីក​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ផលិតផល​សុខភាព​តាម​រយៈ​វិធី​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។
PSI បាន​ចាប់​ផ្តើម​កម្មវិធី​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​របស់​ខ្លួន ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៣ ដោយ​នាំ​មក​នូវ​ឧបករណ៍​ធ្វើ​តេស្ត​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ ម៉ាក Malacheck និង​ថ្នាំ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ ម៉ាក Malarine។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៦ មុង​ជ្រលក់​ថ្នាំ ម៉ាក Malanets បាន​ដាក់​ចែកចាយ​បន្ថែម​តាមរយៈ​វិស័យ​ឯកជន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ដោយ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ការ​ឆ្លើយ​តប និង​តួនាទី​របស់ PSI ក៏​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ផងដែរ​។ ទោះជា​យើង​លែង​ធ្វើការ​តាមរយៈ​វិស័យ​ឯកជន ឬ​ចែកចាយ​ផលិតផល​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ បច្ចុប្បន្ន PSI ធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ដែល​មាន​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​ចំនួន​១៧ និង​នៅ​តែ​បន្ត​សហការ​ជា​ដៃគូ​យ៉ាង​ស្និទស្នាល​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និង បាណកសាស្រ្ត (CNM)។ ការ​ផ្តោត​របស់​កម្ពុជា គឺ​ទៅលើ​ការ​លប់​បំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ ដោយ​មាន​អ្នក​ដំណើរ​ទៅ​ព្រៃ និង​កម្មករ​ចល័ត​ផ្សេង​ទៀត គឺ​ជា​អាទិភាព​ខ្ពស់​របស់​CNM និង​សហគមន៍​សុខាភិបាល​អន្តរជាតិ ដើម្បី​លប់​បំបាត់​ភាព​ស៊ាំ​ថ្នាំ​គ្រុនចាញ់ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​លប់បំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ PSI បាន​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នៅ​តាម​ចំការ​ឆ្ងាយ​ៗ តាមរយៈ​ជាមួយ​​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​ចល័ត (MMWs) ដែល​ធ្វើ​តេស្ត​និង​ព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​សង្ស័យ​ថា​មាន​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​។ បុគ្គលិក PSI ផ្តល់​នូវ​ការ​គាំទ្រ​តាមរយៈ​សម្ភារៈ និង​ផ្នែក​បច្ចេកទេស ប្រចាំ​ខែ ដល់​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទាំង​នេះ និង​ទទួល​ទិន្នន័យ​ករណី​គ្រុនចាញ់​ដែល​ពួកគេ​បាន​ប្រមូល​និង​រាយការណ៍​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​អាជ្ញាធរ​សុខាភិបាល​និង​CNM ។ ក្រៅ​ពី​នោះ PSI បាន​ខិត​កម្មវិធី​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​របស់​ខ្លួន អោយ​ទៅ​ជិត​តំបន់​ដែល​មាន​ព្រៃ ដែល​ជា​ទីកន្លែង​មាន​ករណី​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​ដោយ​ធ្វើការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​សហគមន៍ ហើយ​វា​ជា​វិធី​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​សហគមន៍ ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ដល់​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​លប់​បំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ ហើយ​បន្ត​ស្វែងរក ធ្វើ​តេស្ត និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​នៅ ទីកន្លែង​ដែល​លំបាក​ទៅ​ដល់​។ លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត PSI និង​អង្គការ​ដៃគូ​អន្តរជាតិ​ចំនួន​៣​ទៀត ផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​អនុវត្ត​សេវា​លប់​បំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់ ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​៨។

គម្រោង​និង​កម្មវិធី​សុខភាព

គម្រោង​លើក​កម្ពស់ឥរិយាបថ​ប្រកប​ដោយ​សុខមាលភាព (PHB)

ភី អេស អាយ​/​កម្ពុជា ជួយ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​នៅ​វិស័យ​សាធារណៈ ដើម្បី​ធ្វើការ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​សម្របសម្រួល​ទាក់ទង​សកម្មភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ​សង្គម (SBC) នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​ខេត្ត​។ យើង​ក៏ធ្វើការ​លើ​ការ​បង្កើន​លទ្ធភាព​របស់​ប្រជាជន​ក្នុងការ​ទទួលយក​ឥរិយាបថ​ដែល​នាំ​មកនូវ​សុខភាព​ល្អ​។

គម្រោង​លើក​កម្ពស់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព (EQHA)

ភី អេស អាយ/កម្ពុជា ជួយ​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរ​ឡើង​ នូវ​គុណភាព​សេវា​សុខភាព​សាធារណៈ និង​ឯកជន​ ដោយ​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​និង​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់​អ្នក​គ្រប់គ្រងសេវា​និង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ ទាំង​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​។

គម្រោងពង្រឹងសុវត្ថិភាពសុខាភិបាល តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការគ្រោះបន្ទាន់ សម្រាប់វិស័យសុខភាពសាធារណៈ (PHEOC)

គម្រោង​នេះ​មាន​បំណង​ពង្រឹង​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រតិបត្តិការ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់ ទាំង​ថ្នាក់​ជាតិ​ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ចំនួន​៣ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​សមត្ថភាព​និង​ជំនាញ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​តាមដាន​និង​ឆ្លើយ​តប ​អោយ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា​និង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ នៅ​ពេល​មាន​ការ​ផ្ទុះ​ជំងឺ​ឆ្លង​។

ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ផលិតផល​សុខភាព

PSI ផ្គត់ផ្គង់​​ផលិតផល​សុខភាព​ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​និង​គុណភាព​ខ្ពស់​ ដើម្បី​​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​មាន​ចំណូល​ទាប និង​ងាយ​ទទួល​រង​គ្រោះ​តាមរយៈ​ដំណោះស្រាយ​ដែល​ផ្អែក​លើ​ទីផ្សារ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គម្រោង SIFPO 2

មូលនិធិសហគ្រាស (Enterprise Fund)

1 2 3