បណ្តាញសុខភាពស្រ្តី

សូម​ប្រឹក្សា​អំពី​ការ​ពន្យារ​កំណើត និង​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​តាមរយៈ​បណ្តាញ​សុខភាព​ស្រ្តី​ដែល​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​៖
០១២ ៩៩៩ ១២៤ / ០៧៨ ៩៩៩ ១២៤ / ០១០ ៤៨៥ ៥៨៥។ ការ​ទូរស័ព្ទ​មិន​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ Cellcard ។ លោក​អ្នក​អាច​ទូរស័ព្ទ​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ ចន្លោះ​ពី​​ម៉ោង​៨ ដល់​ម៉ោង​១២ និង​ពី​១កន្លះ ដល់​ម៉ោង​៥។

ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ

(English) EQHA Provincial Quality Improvement Officer
(English) EQHA Provincial Quality Improvement Officer

Sorry, this entry is only available in អង់គ្លេស (ស.រ.អ).

Learn more
គម្រោង SIFPO 2
គម្រោង SIFPO 2

ទាញយកឯកសារនេះ គម្រោង SIFPO2 (Support for International Family Planning and Health Organizations 2) ជួយ​ដល់​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​...

Learn more
បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (Sales Representative)
បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (Sales Representative)

អង្គការ ភី អេស អាយ ប្រចាំកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជា ជនជាតិខ្មែរសំរាប់មុខតំណែង:បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (Sales Representative) ចំនួន...

Learn more
អ្នកបើកបររថយន្ត (Driver for Sales Team)
អ្នកបើកបររថយន្ត (Driver for Sales Team)

អង្គការ ភី អេស អាយ ប្រចាំកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរសំរាប់មុខតំណែង:អ្នកបើកបររថយន្ត (Driver for Sales Team)ចំនួន ០១នាក់ប្រចាំ...

Learn more
​​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចក្នុងការតាមដាន​ជំងឺគ្រុនចាញ់ សម្រាប់វិស័យ​ឯកជន នៅមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
​​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចក្នុងការតាមដាន​ជំងឺគ្រុនចាញ់ សម្រាប់វិស័យ​ឯកជន នៅមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ទាញយកឯកសារនេះ ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៣-២០១៧ ប្រព័ន្ធ​តាមដានអេឡិចត្រូនិច District Health Information System 2 (DHIS2)...

Learn more