គម្រោងទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ (CDiC) ជំហានទី២

អង្គការ​អន្តរជាតិ​បំរើសុខភាព​ប្រជាជន (PSI Cambodia) កំពុងអនុវត្ត​គម្រោង “ទឹកនោមផ្អែមលើកុមារនៅកម្ពុជា (CDiC)” ពី​ឆ្នាំ​២០២៣ ដល់​ឆ្នាំ​២០២៧ ដោយ​ទទួល​ថវិកា​ពី​ក្រុមហ៊ុន Novo Nordisk ។ គោលបំណង​ទូទៅ​របស់​គម្រោង​នេះ គឺ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ និង​ជួយ​ដល់​កុមារ​ទាំង​នោះ ព្រម​ទាំង​គ្រួសារ​របស់​គេ រស់​នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខុមាល​ភាព​។ គម្រោង​នេះ​ផ្តោត​ទៅលើ​កុមារ និង​វ័យជំទង់ ដែល​មាន​អាយុរហូត​ដល់​២៥​ឆ្នាំ​។

GEO FOCUS AREAS

សកម្មភាព​របស់​គម្រោងធ្វើឡើងនៅ​ក្នុង​​ក្របខ័ណ្ឌជាតិ​ និង​ស្របទៅតាមអាទិភាព ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ក្រសួង​សុខាភិបាល នៅ​ក្នុង​ខេត្ត/ក្រុង​ដូចតទៅ៖
ភ្នំពេញ កំពត សៀមរាប ព្រៃវែង កំពង់ចាម បាត់ដំបង ឧត្ដរមានជ័យ ពោធិសាត់ តាកែវ បន្ទាយមានជ័យ និង​ត្បូងឃ្មុំ ។

គម្រោងនេះរួមបញ្ចូលសមាសធាតុមួយចំនួន ដែលផ្តោតលើការកែលម្អការព្យាបាល និងការថែទាំសុខភាព ទាក់ទង​នឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ ចំពោះកុមារ។

សមាសធាតុទាំងនោះ រួមមាន:

  1. ការអប់រំអ្នកជំងឺ និងការស្វែង​រកការ​គាំទ្រ
  2. ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាព
  3. ជួយ​ដល់​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​សម្ភារៈដល់គ្លីនិក និងបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជំងឺ
  4. អាំងស៊ុយលីន និងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្រ្ត (បើចាំបាច់)