មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​តូច​ តែមាន​ចក្ខុវិស័យ​ធំ

ការ​បង្កើន​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ជាប្រចាំពីអតិថិជនដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

យ៉ាងហោចណាស់ អតិថិជន ៥ទៅ១០នាក់ ក្នុង​មួយថ្ងៃ (ជាង​២០០នាក់ក្នុង១ខែ) បាន​ផ្តល់មតិអំពីសេវាសុខាភិបាល​ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​សំពៅលូន ។ (Photo by Savann Oeurm/USAID-EQHA-FHI 360)

មតិយោបល់របស់អតិថិជនដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាល ពិតជា​មាន​សារៈសំខាន់​ និង​ជា​វិធី​មួយ​ដ៏ល្អ ដើម្បី​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​គុណភាពនៃ​សេវា​សុខាភិបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ និង​ផ្តល់​នូវ​ភស្តុតាង ដើម្បីកំណត់​ចំនុចដែល​ត្រូវកែលម្អ​។ ការ​សូម​ឲ្យ​ផ្តល់​មតិយោបល់​បែបអនាមិក ដោយ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប ក៏​បាន​បណ្ដុះ​​ការ​ជឿ​ទុកចិត្ត​របស់​សាធារណជន ចំពោះ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ប្រព័ន្ធ​ថែទាំ​សុខាភិបាល​។

មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​សំពៅលូន បានទទួល​ជំនួយបច្ចេកទេស ពី​គម្រោង USAID EQHA និងក្រុមការងារកែលម្អគុណភាពសេវាសុខាភិបាល (QI) នៃ​មន្ទីរសុខាភិបាល ដើម្បីដាក់​ដំណើរសាកល្បង​នូវ​ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ជាប្រចាំពីអតិថិជនដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាល ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១។ ពីមុនមក មន្ទីរពេទ្យ​នេះ​បាន​ប្រមូល​មតិអតិថិជន ដោយប្រើវិធីបូរាណ គឺដោយ​ប្រើ​ទំរង់ជាក្រដាស ហើយការ​ប្រើប្រាស់ទំរង់នេះគឺមានកំរិតទាប។ លោកគ្រូពេទ្យ ពូន សម្បត្តិ ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំពៅលូន បានប្រាប់​ឲ្យដឹង​អំពី​ឧបសគ្គ​ជាច្រើន ដោយរួមមាន​អតិថិជនមិនបានដឹងអំពីទំរង់នេះ ការ​បំពេញទំរង់និងវិភាគមតិដែលទទួលបាន​ត្រូវការ​ចំណាយ​ពេលច្រើន ព្រមទាំង​អនក្ខរកម្មនៃអតិថិជនខ្លះ ផងដែរ។ ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិកដែលងាយស្រួលប្រើ រហ័ស និង​មានសំលេង បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយតប​នឹង​ឧបសគ្គទាំង​នេះ និងដើម្បីបូលរួមនឹង​សំលេង​របស់អតិថិតជន​ក្នុង​ការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាល។

ដោយមាន​ជំនួយពីគម្រោង EQHA និងមន្ទីរសុខាភិបាល ក្រុមការងារ QI នៃមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកសំពៅលូន បានបង្កើត​គំនិតដើម្បីធ្វើឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ និង​ប្រើប្រាស់​វិធីសាស្រ្ត ធ្វើផែនការ – អនុវត្តផែនការ – សិក្សាលើការអនុវត្ត – ចាត់វិធានការបន្ទាប់ (PDSA) ដើម្បី​សាកល្បង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ទាំងនោះ​។ បទពិសោធន៍​ប្រកប​ដោយ​ភាពច្នៃប្រឌិត​ជាច្រើន ត្រូវបាន​អនុវត្ត តាំងពី​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២១ ដើម្បី​សម្របសម្រួលការ​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ជាប្រចាំពីអតិថិជនដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ (PSF) ។

ទីមួយ បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់​ត្រូវបាន​ណែនាំឲ្យចេះប្រើ PSF ហើយ​ពួកគាត់ត្រូវបាន​កំណត់​ក្នុងការណែនាំប្រព័ន្ធនេះទៅកាន់អតិថិជន។ ទី២ PSF ត្រូវបាន​បញ្ជូលទៅក្នុងការអនុវត្តរំហូរអ្នកជំងឺ (patient flow) និងតារាងរំហូរនេះ ត្រូវបានដាក់តាំងនៅ​ទីកន្លែងរង់ចាំផងដែរ។ ទី៣ អតិថិជន​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​ណែនាំ​ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ PSF tablet ដោយមិនមានការ​ឥទ្ធិពលពីបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ។ លើពីនេះទៅទៀត ក្រដាសបិទនៅលើឯកសាររបស់អតិថិជន ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បី​កំណត់អតិថិជនដែលបានបំពេញ PSF រួចរាល់ និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអតិថិជនផ្សេងទៀត ឲ្យបំពេញដែរ។ ទិន្នន័យ PSF ត្រូវបានយកទៅបង្ហាញជារៀងរាល់ខែ ក្នុងពេលប្រជុំបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីកំណត់ចំនុចដែលមន្ទីរពេទ្យត្រូវកែលម្អ​។

ដូចច្នេះហើយ ការប្រើប្រាស់ PSF មានការកើនឡើងពី ២,១% នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ទៅដល់ ៧២,៩% នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១។ ប៉ុន្តែ ចំនួននេះ​បាន​ធ្លាក់វិញ ដោយសារ​តែ​មានវិបត្តិជំងឺកូវិដ-១៩ ប៉ុនតែជាចុងក្រោយ ការប្រើប្រាស់​ក៏ចាប់កើនឡើង​វិញ ដោយ​ឈានទៅ​ដល់ ៤៧,៣% នៅ​ក្នុង​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២២។

បើប្រៀបធៀបទិន្នន័យ​ដែល​ប្រមូល​ អាត្រានៃ​អ្នក​ជំងឺដែលរាយការណ៍ថា “ពេញចិត្ត​ខ្លាំង” ឬ “ពេញចិត្ត” អំពី​សេវាដែល​ពួកគេទទួលបាន គឺមាន​៨២ភាគរយ ក្នុង​ខែ​មិថុនា និង​ ៩៦ភាគរយ ក្នុងខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២២។ ចំណែកគុណភាព​នៃ​ការប្រឹក្សា គឺ៨១ភាគរយ ក្នុងខែមិថុនា និង​៩៧ភាគរយ​ ក្នុងខែ​សីហា។ ភាពស្អាត​និង​អនាម័យ​ ទួលបាន​៧៩ភាគរយ​ក្នុង​ខែ​មិថុនា និង​៩៦ភាគរយ​ ក្នុង​ខែ​សីហា។ លើសពី​នេះ​ទៅទៀត អ្នកជំងឺ​ចំនួន​៨៦​ភាគរយ​ ក្នុង​ខែ​មិថុនា និង​៨៩​ភាគរយ​ ក្នុង​ខែ​សីហា បាន​ឲ្យដឹង​ថា រយៈពេល​រង់ចាំ​គឺជា​មធ្យម​៣០​នាទី។ អ្នកជំងឺ​ ៩៩​ភាគរយ ក្នុង​ខែ​សីហា​បាន​ រាយការណ៍ថា​ ពួកគាត់​មករកសេវា​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​នេះ និងមាន​បំណង​ណែនាំ​អំពីមន្ទីរ​ពេទ្យ​សំពៅលូន ទៅ​ដល់​មិត្តភក្តិ​និង​គ្រួសារ​របស់​គេ។

ក្រុមការងារ QI នៃមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកសំពៅលូន បាន​បង្ហាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុងការ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ QI ដើម្បីបន្តការ​កែលម្អ​សេវា​ និង​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​ការ​ប្រើប្រាស់ SPF ឲ្យ​បាន​៥៥​ភាគរយ។ លោកវឌ្ឍនៈ អនុប្រធាន​ផ្នែក​ជំងឺទូទៅ បាន​និយាយ​ថា​អ្នក​ជំងឺ​សប្បាយ​រីករាយ​ជាង​មុនជា​មួយ​នឹង​សេវា​មន្ទីរពេទ្យ​ ហើយ​ជំនួន​អ្នក​ដែល​មកប្រើសេវា​ក៏បាន​កើន​ឡើង​ផងដែរ​។ បច្ចុប្បន្ន​ ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ​បាន​រាយការណ៍​ ថា​ស្ទើរតែមាន​អ្នកមក​ទទួល​សេវា​ពេញ​ទៅហើយ។ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកសំពៅលូន គឺជា​មន្ទីរពេទ្យ​នៅ​ថ្នាក់ស្រុក​ដ៏តូច​ពិតមែន តែ​មាន​ចក្ខុវិស័យធំ ដើម្បី​ខិតខំ​ប្រើប្រាស់​វិធីសាស្ត្រ​ QI ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សេវា​សុខភាព​ដល់​សហគមន៍។

សម្រង់មតិ​ខ្លះៗអំពី​​ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ជាប្រចាំពីអតិថិជន:

“ទិន្នន័យ PSF មាន​អត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់​បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ​ ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ​និង​កែលម្អសេវា​សុខភាព និង​ជាការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ពួកគាត់​ដើម្បី​ផ្តល់​សេវា​ដ៏ល្អ​។” — លោកវឌ្ឍនៈ អនុប្រធាន​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ

“ការ​ប្រើប្រព័ន្ធ​ឌីជីថលនេះ ធ្វើឲ្យ​មាន​ភាពងាយ​ស្រួល ជាង​ការ​សរសេរដាក់ក្រដាស និង​អាច​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បង្ហាញ​អំពីមតិ​របស់​ខ្ញុំចំពោះសេវា​ ការ​ប្រឹក្សា និង​អនាម័យ ដោយ​ពុំមាន​ការ​ភ័យខ្លាច” — អ្នកជំងឺម្នាក់

“បច្ចុប្បន្ននេះ ផ្នែក​ជំងឺទូទៅ​ស្ទើរតែពេញ​ទៅហើយ ហើយ​អ្នកជំងឺរីករាយ​នឹងមក​ទទួល​សេវា​នៅមន្ទីពេទ្យ​។” — លោកវឌ្ឍនៈ អនុប្រធាន​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ

“យើង​ដឹង​ថាការ​បំពេញការ​ស្ទង់មតិតាម​ប្រព័ន្ធនេះ គឺធ្វើ​ដោយការ​ស្ម័គ្រចិត្ត ប៉ុន្តែយើង​មិន​ដែល​មាន​អ្នកជំងឺណាម្នាក់​បដិសេធមិន​បំពេញនោះទេ។” — លោកវឌ្ឍនៈ អនុប្រធាន​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ